tirsdag 11. januar 2011

Å sitte på traktoren og tenke på Gud

Av og til skulle jeg ønske at jeg ikke var fulltidsarbeider i kirken. og hadde jobb innen næringsliv eller utdanning. Ikke fordi jeg mistrives med det jeg gjør. Absolutt ikke! Heller av motsatt grunn. Jeg tror på Jesus og tror på evangeliet. Jeg tror også på kirken som Jesu kropp og forvalter av evangeliet. Derfor har jeg gitt mitt liv til Jesus og gjort mine talenter og ressurser tilgjengelig for å bygge hans kirke. «Wow- interessant», tenker du, «selvfølgelig har du det, det er jo jobben din».

Og her er poenget mitt. Å blande sammen familie, jobb, venner, fritid, og kirke til en herlig mix med Jesus som «hode» er ikke eb arbeidsbeskrivelse, men en overbevisning. Det er mitt fokus uavhengig av levebrød. Både familie, jobb, venner, fritidsinteresser og kirke krever fokus og energi. Å bygge kirke blander dette sammen på en unik måte. En kirke med rett fokus er holistisk og inkluderer alle sider av livet. Den troende bærer kirke i seg, tar kirken med seg der man går og bygger kirke sammen med menneskene man har rundt seg.

Poenget mitt er at man ikke trenger å være fulltidsarbeider i kirken som meg selv, eller gå på bibelskole, eller være utsendt som misjonær, eller dra på team for å bygge kirke.Travle småbarnsforeldre, avslappa pensjonister, hypre tenåringer, opptatte tenåringsforeldre, stressa studenter, stormforelska nygifte og vellykkede karriereklatrere kan alle bygge kirke. Det som forener er en felles lidenskap for Jesus, en felles forpliktelse til fellesskap, et felles ønske om å bidra og en felles driv til å invitere nye. Alt dette kommer sammen til en attraktiv visjon av Jesus våre omgivelser kan forholde seg til.

En bekjent av meg sluttet i jobben som prest for å bli bonde. Han var en fremragende dyktig prest, så det var nok noen som lurte på hvorfor. Han begrunnet sitt valg blant annet med å si at det er bedre å sitte på traktoren å tenke på Jesus enn å sitte på kirkekontoret å tenke på traktoren. En bonde, lærer, ingeniør, kunstner, atlet, businessmann, sykepleier, økonom, tømmermann, plattformpendler, førskolelærer, advokat, hjemmeværende, pensjonist, uføretrygdet osv er alle fulltidsarbeider når liv og ressurser er gjort tilgjengelig for Jesus. Da bygger vi kirke i våre travle, opptatte, noen ganger stressede, men likevel så herlige liv.

Btw, jeg har ikke planer om å bytte jobb. På min måte vil jeg fortsette å gjøre talenter og ressurser tilgjengelig for å bygge kirken. Tenk om vi er mange som gjør det, hver på vår plass, i hver vår situasjon og med hver vår oppgave. Det har potensiale i seg til å ryste verden. Jeg tror det var det Jesus tenkte.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar