mandag 28. september 2009

Hva skal du på søndag?

Jeg prioriterer kirke på søndager fordi :

1 jeg har tro på den. Jesus sier han snakker gjennom kirken, handler gjennom kirken og fyller alt med sitt nærvær gjennom kirken. Jeg vil være med.

2 jeg vil vise min takknemlighet. Lovsang er min respons til Gud. Musikk/sang/bevegelse/ engasjement/begeistring som smaker takknemlighet for det Jesus har gjort. Tilbedelse har den ekstra touchen beundring og ærefrykt. Kirken samles på søndag for å tilbe Gud - Im in.

3 forkynnelse preger tanken og livet positivt. Jeg ønsker en livslang prosess for å bli mer lik Jesus. Søndagens forkynnelse pusher meg i den retningen, sammen med mange andre.

4 jeg trengs for å skape atmosfæren. Jeg har noe å gi. Alle som er tilstede bidrar. Holdningen, måten jeg møter mennesker på og hvor jeg fokuserer gjør kirken levende. Ikke plastikk mennesker, men mennesker med passion. Derfor vil jeg ikke bare komme, jeg vil delta - med passion.

5 jeg ønsker at mine venner som enda ikke tror eller som ikke tror så mye skal få møte Jesus. Den enkleste måten er at de får møte kirken og Jesus gjennom den. Viktig å huske at det er vanskelig å invitere til noe man ikke er med på selv. Count me in.

6 det er miljøet jeg ønsker for min datter. Min bønn er at mine barn skal få vokse til å elske Gud og elske hans hus. Heldigvis er jeg en del av en kirke som tenker på de yngste. En kirke som tilrettelegger for min uberskjønne datter. WOW. Jeg setter av søndagen for meg selv og familien.

7 jeg tror på gode rutiner. De viktige tingene i livet skjer når de blir rutiner. Familietid, tur. (lørdag er turdag) fotball og sosialt skjer ikke av seg selv. Gjennom kirkehistorien har kristne satt av søndagen til kirke. Allerede i apostlenes gjerninger møttes de troende på den første dagen i uken(søndag). Hebreerbrevet oppmuntrer troende til ikke å holde seg borte når kirken samles. Kjekkest når alle kommer. Søndag = kirkedag er en god rutine som pusher i rett retning.

8 det hjelper meg til å komme på samme side som de jeg er kirke sammen med. Å ha varmt godt fellesskap er en ting – det er bra. Å få enhet i troen, enhet i visjonen og enhet i hvordan man lever ut visjonen, er sprengkraft. Det skaper en kirke som har gjennomslag i samfunnet. Det tror jeg på.

9 jeg vet at det er godt for meg selv. Kirken handler først om Gud, så om andre. Får jeg med meg dette, oppdager jeg at det går bra for tredjemann, nemlig meg. I en stor gruppe mennesker er det alltid noen som kan dra meg opp når jeg er nede. Som identifiserer seg med mine utfordringer og vanskeligheter. Jeg vil ikke miste kontakten med det miljøet for alt i verden.

10 jeg tenker at kirke er viktigere enn så mye annet bra man også kan bruke søndagen til. Det tenker jeg ikke fordi jeg er pastor, det er en verdi jeg har naglet fast uavhengig av hvem som skulle være min arbeidsgiver.

For deg som ikke tror, eller ikke tror så mye er sikkert ikke alt dette like relevant. Likevel burde kirken være interessant for deg. Pasjon og trøkk som inspirerer, fellesskap og nettverk som gir muligheter, et stadig fokus på Gud som pusher deg til å finne ut av om du tror, hjelp til å leve livet og forhåpentligvis også svar på endel av livets viktige spørsmål. Alle har godt av å henge i en kirke :-)

Sees på søndag

søndag 20. september 2009

I love my church


Hvorfor engelsk? Jeg elsker kirken min blir klissete. Jeg er glad i kirken min blir døllt. Jeg liker kirken min altfor svakt. Jeg sitter igjen med : I love my church. Forresten, I love the church også. Ok. Hvorfor?

Det har sammenheng med Jesus

Jeg tror på Jesus! Jeg tror at han døde for mine synder. Jeg tror at han stod opp igjen. Jeg tror at han lever i dag. Troen på Jesus gir meg tilgivelse for fortiden, nytt liv i dag og håp for evigheten. Min bestemmelse er å følge Ham. Har funnet ut at Jesus er opptatt av kirken, gav sitt liv for kirken, bygger kirken og her kommer det, elsker kirken. Jeg vil gjøre det samme. Dypest sett er jeg ikke med i kirken på grunn av alt den betyr for meg – Jeg joiner kirken fordi jeg vil være med på det Jesus gjør.

Jeg ønsker å se verden med Guds briller
Kirken føles ikke alltid viktig og innflytelsesrik. Nyheter og aviser nevner kirken helst når en prest, biskop eller pastor dummer seg ut. Fort gjort å plassere kirken i periferien av det som er viktige. Med Guds briller blir det annerledes. Kirken som du ser er ikke i periferien av verden, men verden er i periferien av kirken. Jeg vil se verden slik Gud ser den. Kirken er ikke bare viktig, den er sentrum. Me like church, fordi jeg prøver å se verden gjennom Guds briller.

Jeg tror at kirken er verdens håp

Stopp litt sier du kanskje. Håpet er i hendene på verdensledere og mennesker med stor innflytelse. De kan forandre systemet og gjøre verden til et bedre sted. Gode systemer er bra, men alt kan utnyttes av egoistiske mennesker. Kirken er verdens håp fordi den er opptatt av å se menneskehjertet forandret. Jesus forandrer hjerter. Resultatet er en kirke som tjener sine omgivelser.
Kirken startet de første sykehus
Kirken startet de første barnehjem
Kirken startet de første skolene og universitet
Kirken gikk i bresjen for å avskaffe slaveriet

Kirken finner stadig nye områder i samfunne hvor den kan tjene.
I dag er kirken en massiv global aktør for å gi mennesker en bedre hverdag. Kirkens budskap om Jesus er det samme. Resultateter er også det samme: mennesker som tjener og gir verden håp. I love the church fordi kirken er verdens håp.

Hva med det andre

Jeg har ikke glemt at negative ting har skjedd i kirkens navn. Også kirken har en historie med ledere og medlemmer full av egoisme, grådighet, maktsyke og materialisme. Det er hva som skjer når kirken mister fokuset og glemmer budskapet som den er grunnlagt på. En kirke grunnlagt på Jesus er verdens håp

I love the church – på tross av
I alle mine fantastiske opplevelser av kirken er det også dette å si:
Jeg har blitt dårlig behandlet.
Jeg har opplevd vonde konflikter.
Jeg har opplevd stagnasjon og tilbakegang.
Ser du tegningen? Jeg vet at kirken er langtfra perfekt. Sannsynligvis vil dette skje igjen. Kirken er mennesker og mennesker er uberegnelige. Alt går ikke alltid min vei. Til tross for det sier jeg : I love the church.

Kirken er familie

Jeg er utrolig glad i familien min. Gjennom den får jeg tilhørighet, røtter, nettverk, trygghet og identitet. Kirken er også familie. Det høres cheesy ut, men kirken er brødre og søsken. Uansett hva slags familiebakgrunn, kan man koble på kirkefamilien. Der kan du tilhøre, slå røtter, bygge nettverk, kjenne trygghet og få identitet. Ingen familier er perfekte og ingen kirker er perfekte. Begge deler har en hovedingrediens som stryker over feil og mangler, nemlig kjærlighet. Det høres rosa ut, men det er sant. I love my church – fordi den er familie, en stor familie!

Kirken er oppdraget

Alt det Jesus gjør samler han sammen i kirken. Jeg liker å vite hva livet mitt handler om. Jeg liker også å vite hva jeg skal gjøre. Hva slags metafor har du på livet? For meg er livet et oppdrag som skal utføres og et eventyr som skal leves. Kirken gir meg en hensikt å leve for, et nobelt oppdrag som skal utføres og et spennende eventyr å leve.

søndag 13. september 2009

Bål

Nabohuset brenner.
For ikke veldig lenge siden ble min arbeidsdag i langgata 7 stoppet av at det veltet ut røyk fra vinduet i et nabohus. Da det var klart at det ingen ble skadet, var jeg øyeblikkelig fascinert. Tok meg en «luftetur» ut av kontoret og fikk med brannmennenes innsats fra orkesterplass. Flammer har en forførerende virkning på meg

Bålkrangel.
Jeg elsker å gå på tur. Jeg elsker bål. Disse to lidenskapene er en kilde til stadig uenighet eller krangel light mellom meg og Vesna. Så fort jeg er kommet meg ut i skogen er jeg hylklar for å samle ved, spikke fliser og fyre opp. Når vi pakker til tur vil jeg pakke med meg kaffikjelen og fyrstikker selv til en rundtur på bogafjell. Vesna forstår ikke bål. Hvorfor komme hjem med bållukt i håret. Hvorfor risikere at hele skogen brenner ned. Hvorfor alt dette «stresset» med å fyre et bål når varm kaffi kan tas med i en termos.

Hvorfor vinner jeg bålkrangelen?
Jeg på den andre siden mener at et middels bra bål er mer interessant enn en middels bra film. Et fantastisk bål er kun slått av de virkelig storslåtte filmene. Dersom folk flest og kanskje menn spesielt fyrte et bål i uken, ville den mentale helsen i landet sannsynligvis forbedres drastisk. Problemer løses rundt et bål, store utfordringer blir små rundt et bål, gode samtaler flyter lett rundt et bål, vennskap styrkes rundt et bål og de store spørsmålene om livet, kjærlighet, Gud og evighet er enkle å prate om rundt et bål.

Ild – Jaaaaaaa!
Ild er bra. Den er vakker, varmer, skaper energi og fortærer/renser unna. Noen mennesker har ild i øynene. Den fanatiske ilden som kommer sammen med skylapper, er jeg ikke interresert i. Den attraktive gløden i øynene som gjør noen mennesker svært interessante, trakter jeg etter. Øynene speiler hjertet sies det. Ildfulle øyne, betyr brann i hjertet. Nå kommer den noenlunde gode sammenligningen. Viktigere enn å fyre bål er det å fyre «hjertebålet». Bål ut, bål inne, bål i hjertet...

Fare fare.
Ild må kontrolleres, ild må mates, ild må ha oksygen, ild må ikke slokkes. Ild ut av kontroll er farlig og ild som slokker er verdiløs.
Per Eivinds 5 på topp liste for fyr på bålet:

Det brenner når Bibelen åpnes.
To av Jesus sine etterfølgere er ute på en reise. Jesus går sammen med dem, men de har ikke fått med seg at han er oppstått og forstår ikke hvem det er. De setter seg ned for å spise. Under måltidet begynner Jesus å undervise fra Gamle Testamentet om at Messias måtte dø og stå opp igjen. Da forstår de to hvem som er sammen med dem. Etterpå sier de til hverandre: Kjente vi ikke hvordan det brant i hjertet da han åpnet Skriftene for oss.

Prøv det. Åpne opp Bibelen, lese og legg på bønnen : Jesus «åpne opp Skriften» for meg. Det begynner å brenne i hjertet. Et bål lever ikke på veden fyrt for et år, en måned eller en uke siden. Min Bibel åpnes stadig. I den grad det brenner i hjertet, har det sammenheng med det.

Det brenner når man er nær andre mennesker som brenner.
Jeg liker mennesker med lidenskap. Jeg syns det er viktig å være sammen med mennesker som brenner. Det smitter! Jeg liker kirken. Den er full av mennesker som brenner for det samme. Det er utrolig inspirerende. Når jeg er litt utenfor så kan jeg henge rundt mennesker med fyr på. Mennesker som brenner for andre ting enn meg inspirerer også. De får meg til å tenke på det som jeg syns er viktig. Vil du brenne, møt noen som brenner!

D.H.Å.
Uten oksygen kveles selv det største bål. Det ble sagt om Jesus at han skulle døpe i Den Hellige Ånd og ild. Den Hellige Ånd har blir sammenlignet med mange ting. Det som funker best her er vind. Kontakt med eller et møte med Den Hellige Ånd er oksygen på bålet. Dette kan høres høytflyvende ut, men er høyst reelt og tilgjengelig for enhver som søker. Du får trøkk på bålet når du finner møtepunktene med Den Hellige Ånd.

Det brenner når du ser det store bildet.
To menn gjorde samme oppgaven på en stor arbeidsplass. Når de ble spurt om hva de gjorde svarte den ene: Jeg hugger stein. Den andres svar var det mer fyr i: Jeg bygger en katedral. Når vi forstår hva livet handler om, når hvorforspørsmålene blir besvart og vi ser at mitt lille liv er en del av noe større, da brenner det. Gjør det til en prioritet å se det store bildet. Ta en titt på det igjen og igjen.

Det brenner når du er takknemlig.

Bitterhet og klaging er brannslokkere. Det går utover både en selv og omgivelsene. Takknemlighet er en sikker vinner som forebygger klaging og bitterhet. Å stadig finne grunner for takknemlighet holder fyr på bålet. Det burde ikke være vanskelig. Selv i de verste livssituasjoner er det ting takknemlige øyne kan feste seg på.

Så her er det bare å spikke flis, samle ved og fyre opp...

søndag 6. september 2009

Tre uforbeholdne bokanbefalinger

I sist blogginnlegg kom en skryteliste over alle bøkene jeg har lest det siste halvåret. I ettertid innser jeg at et par av dem nok var fullført før jul. Andre som skulle vært med forsvant. Jeg vil dra fram tre uforbeholdne anbefalinger. Bøker som har utfordret meg og formet hva jeg tenker på om dagen.

Først : Født for en hensikt Brian Houston
Brian Houston er en fantastisk mann. I tillegg til å ligne på Nicolas Cage er han også herlig vis. Hans budskap er preget av whyfaktoren. Det handler mye om ord som vanskelig lar seg oversette til norsk. Cause, purpose og destiny. Vi trenger bedre norske ord som betyr det samme. Sak og hensikt høres i beste fall tamt ut. Destiny er det ikke engang et skikkelig norsk ord for. Uansett er det et kraftfullt innhold i denne boken. Mye her som fikk meg til å tenke. Mye som satte ting på plass. Og mye som jeg ønsker å gi videre. Kjøp og les!

Second : It – how churches and leaders can get it and keep it
Noen bøker er skrevet av mennesker som har opplevd mye og har en historie å fortelle. Andre bøker er skrevet av forfattere som bare er dyktige med pennen. De beste bøkene er en blanding. This one is it. Craig Groeschel skriver om it. Har du vært i menigheter som har det? Har du vært i menigheter som ikke har det? Har du vært i menigheter som hadde det men som nå har mistet det? Groeschel leder en menighet som virker til å ha det. Han er også ærlig å sier at på et tidspunkt så mistet de det, for så å plukke det opp igjen.What is it? It en herlig og uforklarlig røre av Gudfaktor og menneskelige faktorer. Boken er ikke en ABC, men den gjør leseren sulten på å oppleve IT. Kjøp og les.

Tredje : BIBELEN
Jeg blir aldri lei av å lese Bibelen. Bibelen har kraft til å påvirke måten vi tenker på mer enn noen annen bok. I filipperbrevet (forøvrig en av mine favorittbøker) skriver Paulus : La det sinn være i dere som og var i Kristus Jesus. Dette betyr rett og slett å la Jesu tanker være våre tanker. Jeg kommer ikke på noen bedre måte å la dette skje på en å lese Hans Ord. Tankens kraft er enorm! Når min tanke er preget av Jesus er det eksplosivt. Derfor leser jeg Bibelen. Den siste tiden har jeg hoppet mellom Message, Bibelselskapets nye oversettelse og min gamle favoritt oversettelse fra -88.
Message
Er du komfortabel med Engelsk? Er du ny for bibelspråket? Eller føler du at du kan Bibelen ganske godt?
Les Message. Den er oversatt av en teolog, pastor, dikter og forfatter. Alt det kan merkes i flowen av the Message.
Det norske bibelselskapet 2007
Har du lyst på en frisk opplevelse av Nytestamentet. Les Bibelselskapets nyeste oversettelse. Den er også velskrevet.
Norsk Bibel 1988
Selv så er jeg tilbake til 88 oversettelsen og trives kanskje aller best der. Bibelen er nydelig. Les les.
Skulle gjerne ha laget en link til disse bøkene slik at de bare ligger et tastetrykk unna, men får det ikke til. Søk etter titlene på amazon.com. Kos deg!

torsdag 3. september 2009

Les


Gutenberg forandret verden. Med hans trykkpresse ble Bibelen og andre bøker masseprodusert. Dette var med på å utløse reformasjonen. Hvorfor? Det skrevne ord er sinnsykt kraftfullt! Nedskrevne ord kommuniserer det samme igjen og igjen, helt ordrett. I tillegg høres ting tøffere, kulere, morsommere og nydeligere ut når det leses. Kanskje fordi du kobler på fantasien. Mennesker uten fantasi må aldri lese.

Morfars verden
Min morfar lærte seg å lese når han var nærmere 40 år. For ham var det muligheten til å stupe inn i en ny og fantastisk verden. Hos morfar lærte jeg å bli glad i bøker. Ikke et besøk uten en å dra med hjem en stabel indianerbøker. Morfars glede over bøker får meg til å tenke på hvor feil vi bruker gaven å lese. Vi leser at Brad Pitt er kul, Angelina Jolie er pen, Bush er dum og Viking tapte på hjemmebane, igjen.

Du leser for lite
Majoriteten av oss er ikke klar over hvor god stimuli det er å lese. De fleste leser derfor alt for lite!!
Det ligger utrolig med kunnskap, ideer, innsikt, inspirasjon og oppmuntring klar i bøker. De fleste vil i valget mellom bok og film, velge film. Jeg er selv filmfan. Problemet med film er at den ofte kun underholder, eventuellt bedøver deg. Nevn 10 filmer som har forandret verden. Ikke så lett. Nevn 10 bøker som har forandret verden. 10 er for lite tall hvis du skal få plass til de viktigste bøkene som har snudd totalt opp ned på historien.

Les deg gjennom 30 krisen
Utdannelse er ikke noe du er ferdig med etter universitetet. Det er heller ikke begrenset til pensum. Hele livet er en lang utdannelse. Problemet er at etter 30 stopper hodet litt opp. 30 plussere flytter bare rundt på gammelt tankegods. Det blir litt som å drikke vann fra badekaret.Ai. Det er skremmende siden det er mange år siden jeg ble med i 30 pluss gjengen. Le heller ikke for høyt du som er under 30. Å runde 30 skjer ubehagelig fort.

Lesingens under

Her er det bøker kommer inn. Å lese skaper en fritenkt mann eller kvinne. Å lese gir nye impulser. Å lese gir deg for nye ideer. Å lese gir deg ny kunnskap. Å lese gir deg inspirerende historier. Å lese utfordrer livsstilen. Å lese skaper ny tro. Å lese gir nytt håp. Å lese gir deg ny innsikt. Å lese VG nett pluss Se og Hør gjelder forresten ikke.

Per Eivinds lese/skryte liste
Her kan du se min leseliste dette året. Legger den ut først og fremst fordi jeg er stolt over antallet og bredden de representerer. La deg likevel ikke lure. Flere av disse er blitt scannet, ikke lest. Scanning er en teknikk som hjelper deg å hente ut essensen av en bok uten å lese hvert ord, setning og kapittel. Noen lurer på når man får tid til å lese.
Hemmeligheten er :
- I stedet for å se på TV.
- Sent på kvelden om man ikke får sove.
- På natta om man ikke får sove.
- På flyturen (Dette er en bankers for å gjøre ferdig minst en bok).
- På stranda (Her er hemmeligheten til å fullføre mange bøker).
- På lørdager, i godstolen, med kaffikoppen.
- Ellers i små ledige øyeblikk her og der.

Her kommer listen
The King of torts : John Grisham
Wolfs of the plains : Conn Iggulden
Lords of the bows : Conn Iggulden
The tipping point : Malcolm Gladwell
The God delusion : Richard Dawkins
A walk in the woods : Bill Bryson
De som beveger verden : Ayn Rand
It – how churches and leaders can get it and keep it : Craig Groeschnell
21 irrefutable laws of leadership : John Maxwell
Lateral thinking : Edward de bono
6 thinking hats : Edward de Bono
Født for en hensikt : Brian Houston
Making God famous : Mal Fletcher
The pioneer spirit : Mal Fletcher
Den siste seier : Jan Guilou
On writing : Stephen King
Being a contagious christian : Bill Hybels
Training tomorrows leaders : Scott Wilson
Destined to reign : Joseph Prince
World without end : Ken Follett
Dreams of our fathers : Barack Obama
Napoleon : Herman Lindquist
The Message : Eugene Peterson
Nytestamentet : Norsk bibelselskap 2007
Bibelen Den Hellige Skrift : Favoritt oversettelsen 1988

Hva fikk jeg ut av dette?
Min liste er sikkert for underholdningspreget, men fy søren så gøy. Sikkert mye jeg ikke har fått tygget nok på men som var interessant likevel. Mye har jeg sannsynligvis ikke fått prossessert, men tror jeg har lært noe likevel. Majoriteten her er kanskje unyttig, men interessant unyttighet. Ja, Napoleon og Djengish Kahn var store personligheter og utrettet vanvittige ting. Denne boklisten har altså utfordret min tanke de siste månedene. Jeg har gjort innkjøp på amazon med tanke på de kommende månedene. Hva får sette preg på hodet ditt fram til jul?