mandag 8. februar 2010

En notorisk ateist forandrer mening.

Antony Flew er sannsynligvis det forrige århundres mest innflytelsesrike ateist. Som filosof og forfatter meislet han ut mye av den ideologien som populærateister ala Richard Dawkins har bygd sine ateistiskapologetiske verker på. Flew var fast inventar i C.S.Lewis debattgruppe på Oxford universitetet i tiden etter annen verdenskrig. Der var den gamle greske læresetning om å følge bevisene uansett hvor de leder, en grunnpillar. Antony Flew har gjort det i et langt liv og i mer enn 50 av dem har det ledet ham til en overbevisning om at Gud ikke eksisterer.

På sine gamle dager har han fått problemer med egen retorikk og sett at bevisene leder i ny og uventet retning. I en alder av nesten 80 år har han snudd. I boken: there is a God – How the worlds most notorius atheist changed his mind, argumenterer han for hvorfor. Han svarer grunnleggende på tre spørsmål:

- Hvorfor har universet en begynnelse?
- Hvor kommer de finstemte naturlovene fra?
- Hvordan forklarer man livet?

Antony Flew har gått gjennom tilgjengelig "bevis" som har ledet ham til konklusjonen at det finnes en Skaper.Se om du er enig?

Hvorfor har universet en begynnelse?

Fysikere har kommet fram til at universet har en begynnelse, og forklarer begynnelsen med big bang. Dette skaper et problem for ateister. Hvordan ble det hele satt i gang. Ingenting kan være ingenting. Ut av ingenting kommer heller ingenting. Man har dypest sett to valg. Tro at universet er uten begynnelse og slutt. Eller tro at det finnes en Skaper uten begynnelse eller slutt. Universet og livet blir da et resultat av denne skaperen. Stephen Hawkins (kjent britisk fysiker og intelektuell) sier: «Så lenge universet har en begynnelse kan vi anta at det har en skaper.»

Hvor kommer de finstemtenaturlovene fra?

Det er symmetri og orden i naturen. Alt eksistere i harmoni med finstemte lover. De er også matematisk presise og henger sammen. Forskeren Paul Davis sier:
«vitenskap er basert på det faktum at universet er fullstendig rasjonellt og logisk på alle nivåer.» Hvor kommer dette fra? Einstein sa:
«Gud manifesterer seg selv i universets lover som en ånd med en enormt mye større kapasitet en mennesket.»

Hvordan forklarer man livet?
Vitenskapsmenn kan forklare hva som må være tilstede for at liv kan eksistere, men er hjelpeløse når de forsøker å forklare hvordan livet oppstod. Forskeren Gerald Schroeder konkluderer.
«Vi velger å tro det umulige: At livet oppstod spontant og tilfeldig.»
Syns du det er logisk? Antony Flew sin konklusjon er:
«Den eneste tilfredstillende forklaringen på at det eksisterer slik et målrettet og selvformerende liv som det vi ser her på jorden er en uendelig intelligent Hjerne.»

Han avslutter sin bok med å si:
«Noen hevder å ha fått kontakt med denne Hjernen. Det har ikke jeg – enda. Men hvem vet hva som vil skje nå? En dag hører jeg kanskje en stemme som sier : Kan du høre meg nå?»

Å tro på Gud er ikke ekstraordinært!

Det interresante er steg nr to som den tidligere notoriske ateisten Antony Flew nå vil finne ut av. Hvordan får jeg kontakt med denne Skaperen, Mastermind og Intelligente Designeren. Den Gud som jo må finnes. Dette er et av de store spørsmål gjennom historien. For 3000 år siden formulerte den jødiske profeten Jesaja problemet:
«Nei, det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud."
Vi mennesker er dessverre full av det som har satt skille mellom oss og Gud.»

Jesaja skisserer heldigvis også løsningen.
«Han snakker om frelseren som Gud skal sende når han sier:
"Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.»
Han oppsummerer beskrivelsen av menneskehetens frelser med å si:
«Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige når de kjenner ham; for han har båret deres synder.»

Jesus – menneskehetens frelser
I et av sine mest berømte sitater sier Jesus: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg." Når han henger på korset så roper han ut: det er fullbrakt! Kirken er grunnlagt av mennesker som møtte Jesus etter at han stod opp fra de døde. Siden da har millioner av mennesker hevdet å ha møtt Gud gjennom Jesus. Og det på en enkelt måte som alle kan forholde seg til. Jesus sier: "Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg skal leve selv om han dør."

Min egen opplevelse

Jeg er en av dem som har møtt Gud gjennom Jesus. Det har innvirkning på alle sider av livet. Jeg har fått tilgivelse og aksept av Gud. Opplever at han er en del av hverdagen. Har fått mange bønnesvar og sett at Gud har hjulpet meg gjennom vanskelige ting. Troen på Jesus har gitt innhold til livet, hensikt med livet og trygghet for det som skjer etter livet.

2 kommentarer:

  1. Det må vel nevnes at stephen dawkins ikke er en religiøs mann i den forstand at han tror på jesus. Når var det egentlig Adam og Eva vandret på jorden?

    SvarSlett
  2. Per Eivind! eg savne sentrumkirken og alt den bra inputen du gir! glede meg t aa komma hjem t sentrums:D

    SvarSlett