onsdag 8. januar 2014

Våren 2014 - Dypere


Høsten 2013 har Sentrumkirken (kirken jeg tilhører) hatt fokus på å komme nærmere Gud, nærmere hverandre og nærmere verden Gud har kalt oss til. Relasjonen til Gud er kirkens utgangspunkt. Kirkefamilien eksisterer som et mylder av relasjoner. Kirken vokser seg større gjennom relasjoner i familie, nabolag, på skole og arbeidsplass. Nære relasjoner gjør kirken attraktiv.

Hva er kirkens lite attraktive sider?
Barna Research group i USA har spurt seg hvorfor mange mennesker i tyveårene forlater kirken. Deres undersøkelser avslører at de som forlater kirken opplever den som overbeskyttende, i strid med vitenskap, fordømmende i forhold til seksualitet, eksklusiv, lite vennlig i møte med tvil og grunn. Amerikansk kirkevirkelighet er annerledes enn den norske, men det er grunn til å lære. Sentrumkirken ønsker at unge mennesker skal utvikle en selvstendig og moden tro. En tro som tåler å møte verden utenfor kirken, som ikke lar seg skremme av vitenskap og som gir et sunt forhold til seksualitet. En tro som er inkluderende og sterk nok til å takle tvil. Derfor vil Sentrumkirken være en kirke som går dypere.

Dypere i møte med livet
Å grave dypt gjør fundamentet solid. Solid fundament gjør oss robuste og i stand til å takle livets vanskeligheter. Derfor vil vi være en kirke som går dypere og hjelper mennesker å utvikle en robust tro. Hva betyr det? Å la troen stadig bryne seg på ny kunnskap, ny livssituasjon og nye erfaringer. Å gå dypere handler om å la troen modnes i takt med modningen som menneske. Denne prosessen vil vi sette søkelyset på. 

Dypere gjennom aktive valg
Vi går også dypere og lar troen modnes gjennom aktive valg. Den som ikke slutter å be gjennom livet går dypere. Den som fortsetter å la seg prege av Guds Ord gjennom livet, går dypere. Den som tilber i livets ulike situasjoner, går dypere. Den som øker bevisstheten rundt å gi, går dypere. Den som jevnlig nekter seg et gode for å søke Gud (faste), går dypere. Den som planter seg i kirkefellesskapet, går dypere. Den som gjennom livet er en del av Guds misjon, går dypere. Unge mennesker kan skape en livsstil rundt disse valgene og eldre mennesker kan gravere dypere ved å aktivt fortsette den livsstilen inn i nye livsfaser. Ingen er for gammel til å endre sin livsstil rundt en eller flere av disse valgene. Kanskje kan dette være en periode til å la seg utfordre på et området av livet? 

Å lede mennesker til tro gjør kirken bred.
De siste to årene har mennesker tatt imot troen nesten ukentlig på våre gudstjenester og ungdomsmøter. Mange av de nye troende finner seg til rette i LINKgrupper og blir en del av kirken. Sånn skal det være. Vi vokser oss bredere. Øivind Augland (Norges fremste ekspert på menighetsplanting) presenterte på fjorårets LEDkonferanse statistikk fra nyplantede pinsekirker i blant annet Sandnes. Han berømmet disse kirkene (inkludert Sentrumkirken) for å lede mange mennesker til tro, men kom også med en formaning. Dåpstallene står ikke i stil med antallet mennesker som kommer til tro. Øivinds formaning var å lede mennesker både til tro og videre til dåp.

Å lede mennesker til dåp gjør kirken dyp.
Jesus befaler oss å gjøre disipler ved å døpe og lære. Bestemmelsen i dåpen er radikal. Identiteten som følger dåpen er sterk. Bekjennelsen i dåpen er tydelig. Dåpen signaliserer en dyp overgivelse. Mange som lar seg døpe på sin tro og bekjennelse gjør det etter nøye overveielse, etter en lang prosess og ofte flere år etter at de tok imot troen. Det tar ikke bort kraften i dåpen. Den markerer fortsatt skillet med det gamle og nye menneske. Den taler like sterk tilhørighet til Jesus og kirken. En lang prosess gir dybde til dåpsbestemmelsen. Denne våren skal vi utforske dybden i dåpen.

Grunne relasjoner og grunn seksualmoral.
For sjelden er relasjoner og sex tema i Sentrumkirken. Å ta opp dette temaet denne våren er å gå litt dypere. Vi våger oss på den vanskelige balansegangen det er å stå for noe uten å fordømme dem som ikke står for det samme. Bibelen mener noe om sex og relasjoner, derfor må også kirken mene noe om sex og relasjoner. Kirken kan ikke og skal ikke være en direkte avspeiling av det majoritetskulturen står for. Vår utfordring er å utvikle nære relasjoner og formidle et syn på sex som er annerledes, attraktivt og kan bli stående også i framtiden. Vi trenger å finne ut hva Bibelens sier noe konkret om, og presentere et bibelsk kompass som hjelper oss å ta gode valg der Bibelen er taus. Å finne ut av dette er å gå dypere.

Forkynnelse, samtaler og valg som gir dybde
Denne våren kommer alt dette til å være utgangspunkt for Sentrumkirkens forkynnelsen. Temaet å gå dypere er motivert av å drømmen om å skape en moden kirke hvor mennesker får utvikle en selvstendig og robust tro. En tro som tåler å møte verden utenfor kirken, som ikke lar seg skremme av vitenskap, som gir et sunt forhold til seksualitet, er inkluderende, sterk nok til å takle tvil og dyp. Mennesker som har en tro med dybde, skaper en kirke med dybde!

1 kommentar: