tirsdag 18. mars 2014

Pastorkonferanser i Novi Sad, Skopje og Tirana


Sentrumkirkens drøm er at det Gud gjør i Sandnes skal få berøre verden. Balkan er et område av verden vi håper å berøre. På Balkan er landene delt opp etter religion mer enn etnisitet. Det gjør at religion og nasjonal identitet er knyttet tett sammen. Det åndelige livet i både den ortodokse og den katolske kirken må ofte vike plassen for nasjonalisme. Medlemskap i disse kirkene handler for det store flertall mer om nasjonal identitet enn om tro på evangeliet. Dette gir dårlig grobunn for levende tro på Jesus.

Kirkene på balkan 
De evangelikale, som ikke tilhører nasjonale kirker og bygger sin virksomhet på forkynnelsen av evangeliet, er ikke mange. Få kirker er mer enn 70 på en søndagssgudstjeneste og mange store byer har ingen slik kirke. Samarbeidskirken vår i Tirana er på størrelse med oss og blir spøkefullt kalt for en megakirke. De betaler ofte en høy pris for sin tro. I flere familier vil det å bli med i en evangelikal kirke bli sett på som å forlate sin familie og folk. Kirkene har som regel stor overvekt av første generasjons troende. Røttene er med andre ord ikke dype. 

Sentrumkirkens misjonsarbeid på Balkan 
I landene vi jobber overstiger ikke den evangelikale kirken 0,1% av befolkningen. Isolasjon og mismot er en reell utfordring for de fleste kirkeledere. Økonomien er også utfordrende både i kirken og i samfunnet for øvrig. Sentrumkirken vil være en hjelp på Balkan : 
  • Vi støtter misjonærer, pastorer og menighetsplantere økonomisk.
  • Vi sender team fra kirken og henter også opp ledere og nøkkelpersoner til å besøke oss i Sentrumkirken.
  • Vi gir direktestøtte til Little Friends som er et prosjekt for fattige sigøynerbarn
  • Vi arrangerer Eurolead/Balkan konferansen, som er en årlig pastorkonferanse Målet er å inspirere, utruste og utfordre pastorer fra regionen til å bygge kirken.

Eurolead/Balkan konferanser 2014
Sturla og meg har avsluttet en uke med pastorkonferanser i Novi Sad, Skopje og Tirana, nøkkelbyer for evangeliske kirker i henholdsvis Serbia, Makedonia og Albania. Målet var å trene 100 pastorer og ledere fra regionen. Ganske nøyaktig 90 pastorer og ledere fra ca 30 kirker fra 5 forskjellige nasjoner var med. Temaet var livslang etterfølgelse og å bygge kirker tilrettelagt for hele livsløpet. For de fleste av de unge kirkene på Balkan er dette nye spørsmålstillinger som setter i gang viktige refleksjoner og samtaler. Fra Sentrumkirken har vi i tillegg alltid med detGud har gitt oss, å gi Jesus til en ny generasjon. Flere og flere Balkanpastorer utrykker dette ønsket for sine kirke.

Hovedtalerne på årets konferanser var Scott og Linda Wilson. Aleksandar Vuletic fra Skopje sier : deres undervisning som et friskt pust. Alltid relevant, utfordrende og inspirerende. Det er en stor glede at kirkeledere som Scott og Linda tjener den unge kirken på Balkan. Jeg er stolt over at vi hvert år annonserer dyktige forkynnere til Eurolead/Balkan konferansen. De fleste forkynnerne som er blir med liker seg så godt at de har lyst å komme tilbake. Det gjelder også ekteparet Wilson.

Novi Sad, Serbia
Vi traff en pastor, Daniel, som kom hele veien fra Bar i Montenegro. Kirken han leder er 20 år gammel og har på den tiden vokst til å bli rundt 25 aktive medlemmer. Nestlederen som han hadde med seg er en tidligere rusmisbruker som viser tegn på et tøft liv bak seg. Dette er klassisk kirke på Balkan. Det går ikkeå vokse gjennom overføring fra en annen kirke. Den eneste veien framover er å vinne nye og å jobbe med dem man har. Det var litt over 30 pastorer og ledere som dette på konferansen i Novi Sad. 

Skopje, Makedonia
Skopje har flere bra kirker med dyktige ledere. Selv om kirkene fortsatt er små, finnes det mye potensiale. Aleksandar Madzarovski leder en kirke kalt Glasnost som når unge mennesker i byen. Aleksandar Vuletic har nettopp plantet  kirke i sin bydel og ser de første menneskene komme til tro. Nikola Gala plantet har plantet en kirke i Skopje som når unge mennesker og familier. Zoran Spasovski som vi har støttet i mange år, er både pastor for Christian Center Skopje og leder et nettverk av kirkeplantere fra mindre landsbyer i Makedonia. Disse pastorene er kjernen av miljøet rundt konferansen som også hadde litt i underkant av 30 ledere. Å få gi input til disse lederne er en stor ære

Tirana, Albania
Egli Tollaku er ungdomspastor og vår kontakt i Albania. Han samlet 25 ledere fra ca 10 kirker til konferansen. Fokuset gav særlig god gjenklang blant lederne fra Eglis egen kirke. Dette er en kirke som tydelig har en drøm om å gi Jesus til en ny generasjon. Tilbakemeldingene fra konferansen i Albania er at potensiale til å nå flere pastorer og kirker er stort. I alt fikk Sturla og meg tre dager i Tirana. Det gav oss god tid til å bli kjent med både byen og lederne fra kirken vi samarbeider med. De presenterte kirken og arbeidet sitt på en troverdig måte. Dette er en sunn kirke med prosjekter det absolutt kan være aktuelt for oss å bli en del av.  

Noen uttalelser fra deltakere på konferansene 
En konferanse som gav utbytte for alle. Den gav en klar forståelse av kallet til disippelskap. 
Kristijan fra Skopje, Makedonia

Det var verdt å kjøre 600 km for å få med seg denne undervisningen. Praktisk og nødvendig for kirkene våre. Neste gang tar jeg med flere av lederne, eller organisere konferansen i Montenegro. 
Daniel fra Bar, Montenegro

Konferansen er et bønnesvar. Nå forstår jeg hvordan jeg skal henvende meg til og arbeide med de ulike aldersgruppene i kirken. 
Igor fra Novi Sad, Serbia

Konferansen tegnet et nytt bilde av lederskap og en bedre måte å bygge team som utruster mennesker. Ermal fra Tirana, Albania

Alle som er involvert i lederskap i Albanske kirker skulle fått med seg dette.
Niku fra Tirana, Albania

Da gjenstår det bare å takke 
  • Takk til Sturla som har gjort nesten alt forarbeid og i tillegg tatt en uke fri fra jobb for å være med å tilrettelegge for konferansene. Uten deg hadde ikke dette skjedd! 
  • Takk til alle faste misjonsgivere og alle som har gitt i misjonskollektene dette året.
  • Takk til allesom har bedt for denne uken. Sentrumkirken berører verden utenfor Sandnes.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar