torsdag 5. august 2010

Slipp taket

Det du holder fast i blir en del av deg. Derfor er det viktig å lære å slippe taket.
Å tilgi er å slippe taket. Tilgivelse er et fantastisk verktøy som finnes i alle menneskers verktøykasse. Dessverre har mange misforstått dens innhold og undervurdert dens kraft.

Tilgivelse - et paradoks.

Bibelen sier: det er bedre å gi enn å få. Det ser og høres kanksje feil ut. Likevel vil modne mennesker som har opplevd gleden å gi, gjenkjenne den kraftfulle sannheten bak disse ordene. Tilgivelse er et lignende paradoks som handler om å gi.

Tilgivelse definert.

Filosofen Joanna North definerer :
When unjustly hurt by another, we forgive when we overcome the resentment toward the offender, not by denying our right to the resentment, but instead by trying to offer the wrongdoer compassion benevolence, and love; as we give these, we as forgivers realize that the offender does not necessarily have a right to such gifts.
Tilgivelse i følge denne definisjonen handler om å overkomme ergrelse gjennom å gi noe som ikke er fortjent.

Her kommer visdom fra Dr Robert Enright som har studert tilgivelse og dens effekt i mer enn 20 år.
Tilgivelse er mer enn å :
- Akseptere hva som skjedde.
- Slutte å være sint.
- Være nøytral mot den andre parten.
- Gi seg selv gode følelser.

Tilgivelse er ikke å :
- Overse det som ble gjort galt.
- «Unnskylde» den andre parten.(det var ikke så gale, og jeg fortjente det sikkert)
- Glemme det som skjedde.
- Rettferdiggjøre det som skjedde og den som gjorde det.
- Roe seg ned.

Tilgivelse og gjenopprettelse

Tilgivelse er i slekt med, men ikke det samme som gjenopprettelse. Noen ting som blir gjort mot oss oppleves så stygge at det fører til brudd. Islike tilfeller er gjenopprettelse aktuelt. All gjenopprettelse inneholder tilgivelse, men tilgivelse leder ikke automatisk til gjenopprettelse. Da trengs et gjensidig ønske om kontakt, innsats fra begge parter og gjenvunnet tillit. Tilgivelse er kun første steget opp den trappa.

Tilgivelse, sinne og ergrelse.

Sinne er den normale reaksjonen på urettferdighet. Ergrelse handler om å oppsøke dette sinnet igjen og igjen i lang tid. Her er tilgivelse til hjelp.

Tilgivelse :

- reduserer de negative følelsene mot den andre part.
- reduserer de negative tankene om den andre part.
- reduserer de negative holdningene/handlngene mot den andre part.

Tilgivelse kan etter en stund føre til :
- positive følelser mot den andre part
- positive tanker om den andre part
- positive holdninger/handlinger mot den andre part.

Tilgivelse – 100% frivillig.
Ekte tilgivelse kan ikke avkreves. Den fungerer på samme måte som en gave og kan kun gis frivillig.

Tilgivelses prosessen.

Prosessen starter med å si: Urett ble begått. Den fortsetter med: Jeg vil tilgi. Der blir den ufortjente gave gitt. Da kan den gjerne etterfølges av mer; en bønn, et positivt ord eller en gave. Den videre prosessen som leder til at følelser, tanker og holdninger mot personen(e) det gjelder endres, kan ta lang tid.

Tilgivelse - å slippe taket.

Jesus sier Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.
Her ligger tilgivelsens kraft. Å tilgi er å la synder begått mot seg slippe taket. Tilgivelsens ultimate frukt handler faktisk om å sette seg selv fri. Fri fra ergrelse, fri fra bitterhet og fri fra den kynisme som dessverre tar tak i oss når vi blir skuffet av mennesker rundt oss.

Til slutt noen bevingede ord av teologen og forfatteren Lewis B. Smedes: Å tilgi er å sette en fange fri og så oppdage at fangen er deg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar