søndag 4. oktober 2009

Gjør et statement

I matten lærte jeg å sette to streker under svaret. Vet ikke helt hvorfor, men antar at det er for å demonstrere tydelig hva man mener er rett. Studieteknikk lærte meg å sette strek under det viktige i en tekst. Da kan man skumme over senere og få med seg det som er....... viktig.

Jeg tror på å sette streker under ting i livet. Sett to streker under det som er rett og strek under det som er viktig. Gjør et statement.

Generøsitet er å gjøre et statement.

Generøsitet er å gi uten å tanke på å få igjen.
Generøsitet er å gi med haug på.
Generøsitet er å gi slik at folk blir overrasket.
Generøsitet er å ta det man skulle ha selv og gi det bort.

Jeg vil sette to streker under mitt forhold til Jesus. Han er sannheten! Hvordan gjør man et slikt statement? Ved å være generøs mot Ham. Gi generøst både av ord, tid, talenter, tankevirksomhet og eiendeler. To streker skal vise igjen – derfor er det greit å klemme til ekstra innimellom. Ta det man kunne brukt på seg selv og gi det til Gud.

Jeg vil sette strek under mennesker. Mennesker er herlige, verdifulle og viktige. Hvordan gjør man et slikt statement? Ved å gi generøst. Gi uselvisk og med haug. Generøsitet som overrasker.

Ingen kan være generøs alltid, på alle områder, med alle mennesker. Velg hva du vil sette to streker under – hva som er rett. Hva du vil understreke. Gjør et statement. Vær generøs!

1 kommentar: