søndag 20. september 2009

I love my church


Hvorfor engelsk? Jeg elsker kirken min blir klissete. Jeg er glad i kirken min blir døllt. Jeg liker kirken min altfor svakt. Jeg sitter igjen med : I love my church. Forresten, I love the church også. Ok. Hvorfor?

Det har sammenheng med Jesus

Jeg tror på Jesus! Jeg tror at han døde for mine synder. Jeg tror at han stod opp igjen. Jeg tror at han lever i dag. Troen på Jesus gir meg tilgivelse for fortiden, nytt liv i dag og håp for evigheten. Min bestemmelse er å følge Ham. Har funnet ut at Jesus er opptatt av kirken, gav sitt liv for kirken, bygger kirken og her kommer det, elsker kirken. Jeg vil gjøre det samme. Dypest sett er jeg ikke med i kirken på grunn av alt den betyr for meg – Jeg joiner kirken fordi jeg vil være med på det Jesus gjør.

Jeg ønsker å se verden med Guds briller
Kirken føles ikke alltid viktig og innflytelsesrik. Nyheter og aviser nevner kirken helst når en prest, biskop eller pastor dummer seg ut. Fort gjort å plassere kirken i periferien av det som er viktige. Med Guds briller blir det annerledes. Kirken som du ser er ikke i periferien av verden, men verden er i periferien av kirken. Jeg vil se verden slik Gud ser den. Kirken er ikke bare viktig, den er sentrum. Me like church, fordi jeg prøver å se verden gjennom Guds briller.

Jeg tror at kirken er verdens håp

Stopp litt sier du kanskje. Håpet er i hendene på verdensledere og mennesker med stor innflytelse. De kan forandre systemet og gjøre verden til et bedre sted. Gode systemer er bra, men alt kan utnyttes av egoistiske mennesker. Kirken er verdens håp fordi den er opptatt av å se menneskehjertet forandret. Jesus forandrer hjerter. Resultatet er en kirke som tjener sine omgivelser.
Kirken startet de første sykehus
Kirken startet de første barnehjem
Kirken startet de første skolene og universitet
Kirken gikk i bresjen for å avskaffe slaveriet

Kirken finner stadig nye områder i samfunne hvor den kan tjene.
I dag er kirken en massiv global aktør for å gi mennesker en bedre hverdag. Kirkens budskap om Jesus er det samme. Resultateter er også det samme: mennesker som tjener og gir verden håp. I love the church fordi kirken er verdens håp.

Hva med det andre

Jeg har ikke glemt at negative ting har skjedd i kirkens navn. Også kirken har en historie med ledere og medlemmer full av egoisme, grådighet, maktsyke og materialisme. Det er hva som skjer når kirken mister fokuset og glemmer budskapet som den er grunnlagt på. En kirke grunnlagt på Jesus er verdens håp

I love the church – på tross av
I alle mine fantastiske opplevelser av kirken er det også dette å si:
Jeg har blitt dårlig behandlet.
Jeg har opplevd vonde konflikter.
Jeg har opplevd stagnasjon og tilbakegang.
Ser du tegningen? Jeg vet at kirken er langtfra perfekt. Sannsynligvis vil dette skje igjen. Kirken er mennesker og mennesker er uberegnelige. Alt går ikke alltid min vei. Til tross for det sier jeg : I love the church.

Kirken er familie

Jeg er utrolig glad i familien min. Gjennom den får jeg tilhørighet, røtter, nettverk, trygghet og identitet. Kirken er også familie. Det høres cheesy ut, men kirken er brødre og søsken. Uansett hva slags familiebakgrunn, kan man koble på kirkefamilien. Der kan du tilhøre, slå røtter, bygge nettverk, kjenne trygghet og få identitet. Ingen familier er perfekte og ingen kirker er perfekte. Begge deler har en hovedingrediens som stryker over feil og mangler, nemlig kjærlighet. Det høres rosa ut, men det er sant. I love my church – fordi den er familie, en stor familie!

Kirken er oppdraget

Alt det Jesus gjør samler han sammen i kirken. Jeg liker å vite hva livet mitt handler om. Jeg liker også å vite hva jeg skal gjøre. Hva slags metafor har du på livet? For meg er livet et oppdrag som skal utføres og et eventyr som skal leves. Kirken gir meg en hensikt å leve for, et nobelt oppdrag som skal utføres og et spennende eventyr å leve.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar