lørdag 29. august 2009

Er du stor?


Det er menneskelig å beundre storhet. Vi beundrer storhet i arkitektur, musikk, kunst og sport. Vi beundrer store personligheter, store ledere, store skuespillere og mennesker med et stort utseende. Vi strekker oss etter storhet. Vi vil være store. Vi vil være sammen med de store. Vi vil være del av noe stort.

Hva betyr det å være stor?
Mange tenker på oppsiktsvekkende bragder, en over gjennomsnittet personlighet eller et snu deg etter meg på gata utseende. Er de beundrende blikkene dette mefører storhet?

Hvem er størst, giveren eller den som tar imot?
Det er nærliggende å tenke at storhet vil gi meg mye. Er det sånn?
Jeg påstår at giveren er større enn den som tar imot. Storhet er å gi av sin velstand, sin tid, sine talenter og sine ferdigheter. Det er stort å gi bort det man har. Virkelig storhet er å øke kapasiteten til å gi.

Hvem er størst tjeneren eller den som blir tjent?
Det er lett å tenke at storhet får folk til å jobbe for meg. Storhet forventer den beste servicen. Storhet setter omgivelsene på pinne. Storhet tar opp mye plass. Storhet blir ganske enkelt tjent. Jesus sa det helt motsatte til sine venner og etterfølgere :Den største blant dere skal være deres tjener.

Storhet demonstrert

Jesus sin storhet var tydelig fra fødselen. Konger bøyde seg for spedbarnet Jesus. Skirftlærde beundret visdommen til barnet Jesus. Folketaleren Johannes kunngjorde at Jesus var så stor at han selv ikke var verdig å løsne hans skoremmer.
Jesus selv demonstrerte sin storhet ved å gi.Det største han ga var sitt liv. Han sa klart i fra hvorfor. Menneskesønnen har ikke kommet for å la seg tjene men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Det virker enda. Tilgivelse, fred med Gud og evig liv venter den som tror på Ham. Fordi Jesus tjente og gav.

Vil du være stor?
Gi av det du har og øk din kapasitet til å gi.

Vil du være stor?
Sett deg selv ut av fokus og tjen mennesker rundt deg med det du har.
Store mennesker ser alltid etter mulighet til å gi eller tjene. De gjør det ikke en gang for å være store. Likevel er det slike mennesker de fleste av oss beundrer aller mest.

1 kommentar: